Tuesday, March 20, 2012

Jadual Gaji Matriks SSM - Kenaikan 13%

Kenaikan gaji  13 peratus  berdasarkan  jadual gaji matriks Sistem Saraan Malaysia (SSM) Datuk Seri Najib Razak mengumumkan pelarasan gaji berdasarkan jadual gaji matriks Sistem Saraan Malaysia (SSM) mengikut peratusan gred yang ditetapkan.

Gred 1 hingga Gred 54 = 13%
Gred Utama C, B, A = 9%
Gred Turus III dan II = 8%
Gred Turus I dan Ketua Setiausaha Negara (KSN) = 7%

Cth:Di atas merupakan Jadual Gaji DG41 mengikut SSM 2012 sebelum dan selepas kenaikan 13 peratus dan Kenaikan Gaji Tahunan. Gaji pada T1 (Merah) adalah gaji permulaan yang juga merupakan kadar gaji SSM lama. Kadar ini kemudiannya berubah selepas kenaikan 13 peratus. Maknanya gaji baru pada Januari 2012 adalah RM1916.31.

Setiap tahun gaji akan berubah mengikut Kenaikan Gaji Tahunan. Gred DG41 akan mendapat Kenaikan Gaji Tahunan sebanyak RM225.00 dan ini menyebabkan gaji bagi gred ini pada 2012 akan berubah pada kadar RM2141.31. Perubahan ini adalah berdasarkan tarikh kenaikan gaji masing-masing

0 comments:

Post a Comment

© 1998 NINJA20 v2.5, All Rights Reserved. Powered by Blogger

Designed by ScreenWritersArena